PCA de três dimensões

Olá a todos. O objetivo desse post é mostrar como fazer a análise de componentes principais em três dimensões. Mas esse post tem o destaque não ter sido escrito sozinho… Sem a participação da Msc Thalita (ou “Hermínia”, ninguém vai entender!) não teria post. Agradeçam a ela, mas reclamem comigo! Pois bem, Vamos usar como […]

Kim są eksperci Narodowego Centrum Nauki?

Pieniędzy na naukę w Polsce jest mało (jeżeli porównać z zachodnimi sąsiadami), dlatego dzielenie tych pieniędzy budzi zazwyczaj emocje i burzliwe dyskusje. W przypadku pierwszego konkursu grantowego organizowanego przez NCN (Narodowe Centrum Nauki) tych emocji było sporo, krytykowano miedzy innymi wybór recenzentów i ekspertów. Tak się złożyło, że NCN nie ujawniło listy recenzentów ale ,,prawie” […]

Decision tree의 tree size

안녕하세요 심재영입니다. 4그룹으로 나눠진 데이터의 Decision tree로 그려보고 있습니다. 그런데 노드가 2개로 이루어진 tree만 출력 되네요. Decision tree를 그릴 때 tree size를 조정하는 법이 없을

Where to download Kindle ebooks for cheap

Ever since Kindle ebooks came out, many readers got hooked immediately. The very thought of getting access to thousands of ebooks and reading them on the go using Kindle ereader made it more possible for book lovers to enjoy reading no matter where the…

Downloading ebooks for the ipad 2 tablet

The iPad 2 ebooks is the solution to all ebook lovers around the world who wish they can save while still enjoying all their favorite ebooks everywhere they go. Ever since ebooks became available, there are now more people who started reading once more…