W jakiej kolejności podchodzić do przedmiotów, czyli USOS a sieci (samo)wspierania

Dziś kolejny gościnny wpis, tym razem Teresy Ponikowskiej, mojej byłej magistrantki, obecnie już Pani Magister. Temat wpisu i pracy dyplomowej dotyczy analizy danych z bazy/systemu USOS (USOS to system obsługi studenta, działała na większości uniwersytetów). Mając dane o różnych aspektach ,,procesu dydaktycznego”, można do wielu ciekawych rzeczy się dokopać. Wokół tego tematu powstały jak dotąd […]

R语言玩转资产组合计算

以前都是用MATLAB或是EXCEL给学生讲资产组合的计算问题,实际R语言也可以做一样的事情。资产组合要解决的问题并不复杂,即给定一个可选的资产集合,要从中选择出一个最优组合,使其收益…

Sociologie d’un quartier

Un correspondant m’envoie un problème. Dans le cadre d’une enquête portant sur la socio-histoire d’un quartier, il a eu accès à des archives qui indiquent, pour quelques pâtés de maison (pâtés d’immeubles), la composition sociale. Ces données apparaissent sur des cartes réalisées à différents moments : Les zones les plus foncées sont celles où la […]

灰色模型的R代码

最近帮朋友写了一个灰色模型GM(1,1)的R实现,参考网上现有的matlab代码,比较容易就可以弄出来。下面是具体过程,主函数是GM(),建立的模型是一个S3类,搭配两个自定义的泛型函数print和plot