The PISA2009lite package is released

This post introduces a new R package named PISA2009lite. I will show how to install this package, what is inside and how to use it. Introduction PISA (Programme for International Student Assessment) is a worldwide study focused on measuring performance of 15-year-old school pupils. More precisely, scholastic performance on mathematics, science and reading is measured […]

Regionalizmy, jak je pięknie pokazać?

Dziś kontynuujemy temat ,,informacja jest piękna”. Joshua Katz używając R i biblioteki Shiny przedstawił graficznie zróżnicowanie dialektów w Stanach Zjednoczonych. Przykładowo mapa poniżej pokazuje obszary, w których na określenie gazowanego, słodzonego napoju używa się częściej słowa ‘soda’ (czerwony) ‘pop’ (niebieski) lub ‘coke’ (zielony) [pytanie 105]. Wyniki w bardziej surowej i mniej estetycznej postaci znaleźć można […]

R in der statistischen Prozesskontrolle – Möglichkeiten und Vorteile

Rückrufaktionen aufgrund von Qualitätsmängeln haben oft massive Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit, das Image und das Unternehmensergebnis. Unzureichend geprüfte Produkte stellen ein unkalkulierbares Kostenrisiko dar. Systematisch angelegte statistische Kontrollen entlang der unternehmerischen Wertschöpfung von der Wareneingangsprüfung über die Produktion bis zur Endkontrolle können dieses Risiko kalkulierbar machen und eindämmen. Neben der Volluntersuchung der gesamten Produktion kommen […]

Test Cressie-Read, czyli jak mierzyć zależności pomiędzy parą zmiennych jakościowych

Po raz kolejny gościmy na blogu wpis Krzyśka Trajkowskiego [wielkie dzięki za wsparcie!!!]. Tym razem napisze on o teście Cressie-Read oraz przedstawi przykłady wywołania tego testu z pakietu CressieReadTest dla programu R. Warto zaznaczyć, że Krzysiek jest autorem tego pakietu. Pakiet CressieReadTest można pobrać z tej strony. Poniżej przedstawiony jest opis testu w formie strony […]

Дисперсионный анализ: структура модельных объектов

При подгонке линейных и других моделей в R мы, как правило, сохраняем результаты вычислений в виде самостоятельного объекта – модельного объекта (англ. model object). С точки зрения представления…

R обладает неограниченными возможностями для анализа и визуализации данных. Узнай больше у меня на сайте!

Gdzie ćwierkamy?

Zespół wizualizacji Twittera posiada fantastyczne dane do wizualizacji, więc robi tę wizualizację w fantastyczny sposób. Na tej stronie przeczytacie o tym jak powstała poniższa mapa tweetów. Informacja jest piękna, czyż nie?