En avance !

Dès le primaire, et jusqu’à l’Université, les résultats scolaires des filles sont meilleurs que ceux des garçons. L’avantage masculin lors des tests de mathématiques au début du collège est entièrement compensé par le plus grand avantage féminin dans les autres disciplines. Et au bac, les filles obtiennent de meilleurs résultats : moins d’échecs, moins de […]

Опрос: в каком виде печатать книгу “Введение в статистическое обучение (с примерами на языке R)”?

Друзья, в продолжение предыдущего сообщения я хотел бы посоветоваться с вами по поводу того, в каком виде следует печатать книгу “Введение в статистическое обучение (с примерами на R)”. Сейчас с “ДМК…

R обладает неограниченными возможностями для анализа и визуализации данных. Узнай больше у меня на сайте!

Gramatyka języka wizualizacji danych

,,Gramatyka języka wizualizacji danych” to nowy rozdział w drugim wydaniu ,,Zbioru esejów o sztuce prezentowania danych”. Jest on już dostępny online na stronie http://biecek.pl/Eseje/indexGramatyka.html. Ten esej jest oparty głównie o materiały z książki Lelanda Wilkinsona ,,The Grammar of Graphics”, moje doświadczenia z pakietem ggplot2 oraz eksperymenty z narzędziami do wyrażania komunikatów opartych o dane (w … Czytaj dalej Gramatyka języka wizualizacji danych

DeepArt – czyli co jeszcze potrafią głębokie sieci neuronowe?

TL;DR: Serwis http://deepart.io/ pozwala na nietypowe wykorzystanie głębokich sieci neuronowych. Splecenie dwóch plików graficznych, z treścią i ze stylem, pozwala stworzyć niesamowite obrazy. Obraz otwierający ten wpis to złożenie emblematu projektu Beta i Bit (treść) z kartką zapisaną wzorami matematycznymi (styl). Algorytm, który stoi za serwisem DeepArt jest oparty o pracę http://arxiv.org/pdf/1508.06576v2.pdf, z której pochodzi … Czytaj dalej DeepArt – czyli co jeszcze potrafią głębokie sieci neuronowe?

BigData Technology Summit – stolik o rekrutacji Data Scientistów

Kilka dni temu, 25 lutego w Warszawie, miała miejsce konferencja BigData Technology Summit. Podczas konferencji miało miejsce kilka ciekawych referatów, również zorganizowano sesje roundtables ze stolikami dyskusyjnymi poświęconymi różnym tematom. Jeden z nich prowadziła Olga Mierzwa, założycielka zajmującego się rekrutacją Data Scientistów startupu datahero.tech. Kto był przy tym stoliku? Jakie problemy poruszano? Jakich umiejętności najbardziej … Czytaj dalej BigData Technology Summit – stolik o rekrutacji Data Scientistów

Открыт предварительный заказ на книгу “Введение в статистическое обучение (с примерами на языке R)”

Друзья, перевод книги “An Introduction to Statistical Learning, with Applications in R”, над которым я работал в течение последнего года, завершен. Полученный результат – “Введение в статистическое…

R обладает неограниченными возможностями для анализа и визуализации данных. Узнай больше у меня на сайте!