Интересное из мира R (2-8 марта 2015 г.)

В этом году R Foundation снова была выбрана в качестве одной из организаций-менторов для проведения Google Summer of Code. В ходе этого ежегодного мероприятия студенты со всего мира получают…

R обладает неограниченными возможностями для анализа и визуализации данных. Узнай больше у меня на сайте!

Как говорить на языке “Data Science”

О Data Science, Big Data, Machine Learning и т.п. сегодня не говорит только ленивый, и на то есть масса объективных причин. Однако из-за всего этого “шума” в медиа и бизнес-среде часто многие понятия…

R обладает неограниченными возможностями для анализа и визуализации данных. Узнай больше у меня на сайте!

SER VIII – Modelowanie elastyczności cenowych i Programowanie obiektowe w R5 na przykładzie wyceny nieruchomości

Wracamy do spotkań SERowych z żywymi prelegentami. Najbliższe spotkanie 19 marca, zaczynamy o 18:00 od prezentacji, ‚Modelowanie elastyczności cenowych przy użyciu pakietu systemfit’ którą przedstawi Olga Mierzwa. Druga prezentacja rozpocznie się o 19:00, tytuł referatu to ‚Programowanie obiektowe w R5 na przykładzie wyceny nieruchomości’ a prowadzącą będzie Teresa Ponikowska. Pomiędzy prezentacjami będzie ciepły posiłek i […]

Интересное из мира R (23 февраля – 1 марта 2015 г.)

На этой неделе компания RStudio объявила о том, что бета-тестирование их (уже ставшего популярным) сервиса shinyapps.io завершено и запущено его коммерческое использование. Сервис предназначен для…

R обладает неограниченными возможностями для анализа и визуализации данных. Узнай больше у меня на сайте!

Canonical Discriminant Analysis a wykresy HE (***)

Tydzień temu pisaliśmy o wielowymiarowych modelach liniowych. Rozważaliśmy zagadnienie w którym k wymiarowy wektor zmiennych objaśnianych jest różnicowany przez zmienną grupującą. Aby ocenić czy istnieje jakaś zależność patrzymy na macierze E i H (patrz poprzedni wpis). Problem, który nam pozostał to fakt, że zmienna objaśniana ma k wymiarów a więc i macierze efektów E i […]