初次尝试igraph包

igraph是为了进行社会网络分析而创建的一个包。与R语言中同类包相比,它的速度更快,而且函数命令与图形展现更为丰富。它可以处理有向网络和无向网络,但无法处理混合网络。igraph中的

Statystyka śledcza, powtarzalne badania, Sweave, knitr czyli useR 2012

Gdyby zadać pytanie ,,Czy wyniki analiz statystycznych prezentowane w raportach lub artykułach naukowych powinny być powtarzalne?” większość osób odpowiedziałaby tak. Powinno być jasne jakie są dane źródłowe i jak były przetwarzane zanim uzyskano podany wynik. Na pytanie ,,Czy wyniki analiz statystycznych prezentowane w raportach lub pracach naukowych można odtworzyć?” odpowiadać powinny tylko osoby przygotowujące raporty […]

Ilu statystyków spotkać można w akademii medycznej, czyli gorące wrażenia z pierwszego dnia konferencji useR 2012

  Konferencje użytkowników R z serii useR obywają się w interesujących ośrodkach i skupiają osoby o podobnych zainteresowaniach (do moich ). Tegoroczna odbywa się w Vanderbilt School of Medicine, a więc w uproszczeniu na uniwersytecie medycznym. Na uniwersytecie medycznym konferencja użytkowników programu R? Tegoroczny program jest bardzo ciekawy i pewnie na dniach napiszę więcej o wybranych […]