分享几本数据挖掘书籍

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction广受推崇的统计学习书籍,重视理论基础,图文并茂,各种算法讲解清晰。但没有涉及实务中的问题,如特征选择。Principles_of_Data_Mini…

Statystyk w Białowieży

  W poprzednim tygodniu odwiedziłem instytut PAN w Białowieży współprowadząc warsztaty z programu R (tak jak przystało na misjonarza R). Blisko instytutu znajduje się cerkiew prawosławna. W cerkwii tej kupić można broszurę przedstawiającą ważniejsze wydarzenia z historii Białowieży i cerkwi. W tej broszurce natknąłem się na tabelę przedstawiającą liczbę chrztów, ślubów i pogrzebów udzielonych w parafii prawosławnej św. [...]