Методическое пособие “Статистический анализ и визуализация данных с помощью R”

Друзья!

Блог “R: Анализ и визуализация данных” существует уже более трех с половиной лет. Несколько месяцев назад родилась идея обобщить методические сообщения, опубликованные здесь за всё это…

R обладает неограниченными возможностями для анализа и визуализации данных. Узнай больше у меня на сайте!

10.12.14 – eRka

W poniedziałek w Warszawie był SER, a dziś w Krakowie eRka. Z tej okazji kilka słów od organizatora Bartosza Sękiewicza. — Bartosz Sękiewicz Nazywam się Bartosz Sękiewicz i jestem z wykształcenia matematykiem. W codziennej pracy, moim głównym narzędziem do analizy danych jest Excel i język VBA, dlatego można powiedzieć, że jestem excelowcem. Skąd w takim […]

德国坦克问题的简单解答

德国坦克问题是一个经典的统计估计问题,不清楚的同学可以自行google。最简单的思路是将坦克总数X看做是一个X面的骰子。我们对骰子的面数不确定,但可以根据出现的点数来对X的取值分布做推断。推断方法就是贝叶斯方法。

假设我们对坦克总数有[500, 1000, 1500, 2000, 3000]五种可能的估计,先验估计为均匀分布,之后我们观察到战场上坦克编号出现有[4, 180, 75, 1007, 1003, 1500]

尝试估计这五种可能的后验概率分布如下:
500: 0.0
1000: 0.0
1500: 0.837
2000: 0.149
3000: 0.013

python 代码如下:

Co ma SER do piernika?

Po czym poznać probabilistę? Pierwszy zauważy, że gęstość prawego rozkładu nie całkuje się do 1. A statystyk godzi się na pewne różnice pomiędzy teorią a realizacją [tutaj płynnie przejść od pierników do SERa] Już dzisiaj o godzinie 18 w sali 107 budynku MINI PW (Koszykowa 75) zaczyna się SER VI, Spotkanie Entuzjastów R i Analizy Danych […]

Интересное из мира R (1-7 декабря 2014 г.)

Компания RStudio на базе платформы DataСamp запустила онлайн-курс по пакету ggvis, который позволяет создавать интерактивные графики в стиле ggplot2. Курс стоит 95 евро, однако первую его часть можно…

R обладает неограниченными возможностями для анализа и визуализации данных. Узнай больше у меня на сайте!