Canonical Discriminant Analysis a wykresy HE (***)

Tydzień temu pisaliśmy o wielowymiarowych modelach liniowych. Rozważaliśmy zagadnienie w którym k wymiarowy wektor zmiennych objaśnianych jest różnicowany przez zmienną grupującą. Aby ocenić czy istnieje jakaś zależność patrzymy na macierze E i H (patrz poprzedni wpis). Problem, który nam pozostał to fakt, że zmienna objaśniana ma k wymiarów a więc i macierze efektów E i […]

Quelques relations

J’ai participé, pour voir, au Open-Data-Camp Elections organisé lundi dernier. De nombreux projets émergeaient en relation avec la libération des données des élections. Mais comme un représentant de l’INA (Gautier Poupeau, @lespetitescases) proposait de travailler sur des données “semi-ouvertes”, sur les méta-données politiques des journaux télévisés, j’ai regardé s’il était possible de repérer des proximités […]

И снова об авторизации при работе с Twitter API

В одном из предыдущих сообщений я описал простой пример использования возможностей пакетов twitteR и tm для анализа Twitter-сообщений. Сервис Twitter постоянно изменяется, что приводит к…

R обладает неограниченными возможностями для анализа и визуализации данных. Узнай больше у меня на сайте!

Русскоязычные ресурсы по статистике, машинному обучению, R

Вместо еженедельного обзора “Интересное из мира R” сегодня я хотел бы представить вашему вниманию список наиболее интересных (с моей субъективной точки зрения) русскоязычных ресурсов по теории…

R обладает неограниченными возможностями для анализа и визуализации данных. Узнай больше у меня на сайте!

Wykresy HE (***)

(Kierując się sugestiami z maili, trudniejsze techniczne wpisy oznaczać będę gwiazdkami w tytule) GPS w domowych zastosowaniach pozwala kierowcom ominąć korki, ale w bardziej przemysłowych zastosowaniach pozwala na zarządzanie flotą pojazdów lub sterowanie bojowym dronem. Podobnie jest i z wizualizacją. Słupki i kropki można wykorzystać by pokazać kilka średnich ale istnieją też dla nich bardziej […]