Une exploration des requêtes

Depuis un peu plus d’un an, les visiteurs de http://coulmont.com/bac/ ont fait 265000 requêtes. Le prénom Kevin a été entré 4600 fois, suivi par Marie (2500), Mathilde et Mohamed (2200). 15 000 prénoms différents ont été recherchés, dont Yseulys, Yssam, ou encore Yun (à une reprise). Parce que seul le prénom et l’heure de la […]

Sur un thème proche (sélectionné par l’ordinateur) :

 1. Sans commentaire
 2. Qu’est-ce qu’un prénom “français” ? suite
 3. Le Vortex

python的决策树和随机森林

Python的决策树和随机森林

决策树模型是一种简单易用的非参数分类器。它不需要对数据有任何的先验假设,计算速度较快,结果容易解释,而且稳健性强,对噪声数据和缺失数据不敏感。下面示范用titanic中的数据集为做决策树分类,目标变量为survive。

第一步:读取数据

In [2]:
%pylab inline
import pandas as pd
df = pd.read_csv('titanic.csv')
df.head()
#df.info()

Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Out[2]:
survived pclass name sex age sibsp parch ticket fare cabin embarked
0 0 3 Braund, Mr. Owen Harris male 22 1 0 A/5 21171 7.2500 NaN S
1 1 1 Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th… female 38 1 0 PC 17599 71.2833 C85 C
2 1 3 Heikkinen, Miss. Laina female 26 0 0 STON/O2. 3101282 7.9250 NaN S
3 1 1 Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) female 35 1 0 113803 53.1000 C123 S
4 0 3 Allen, Mr. William Henry male 35 0 0 373450 8.0500 NaN S

第二步:数据整理

 • 只取出三个自变量
 • 将将age缺失值进行补全
 • 将pclass变量转为三个哑变量
 • 将sex转为0-1变量
In [3]:
subdf = df[['pclass','sex','age']]
y = df.survived
# sklearn中的Imputer也可以
age = subdf['age'].fillna(value=subdf.age.mean())
# sklearn OneHotEncoder也可以
pclass = pd.get_dummies(subdf['pclass'],prefix='pclass')
sex = (subdf['sex']=='male').astype('int')
X = pd.concat([pclass,age,sex],axis=1)
X.head()
Out[3]:
pclass_1 pclass_2 pclass_3 age sex
0 0 0 1 22 1
1 1 0 0 38 0
2 0 0 1 26 0
3 1 0 0 35 0
4 0 0 1 35 1

第三步:建模

 • 数据切分为train和test
In [4]:
from sklearn.cross_validation import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=33)
 • 使用决策树观察在检验集表现
In [6]:
from sklearn import tree
clf = tree.DecisionTreeClassifier(criterion='entropy', max_depth=3,min_samples_leaf=5)
clf = clf.fit(X_train,y_train)
print "准确率为:{:.2f}".format(clf.score(X_test,y_test))

准确率为:0.83

 • 观察各变量的重要性
In [7]:
clf.feature_importances_
Out[7]:

array([ 0.08398076, 0. , 0.23320717, 0.10534824, 0.57746383])

 • 使用更多指标来评估模型
In [17]:
from sklearn import metrics
def measure_performance(X,y,clf, show_accuracy=True,
show_classification_report=True,
show_confusion_matrix=True):
y_pred=clf.predict(X)
if show_accuracy:
print "Accuracy:{0:.3f}".format(metrics.accuracy_score(y,y_pred)),"\n"

if show_classification_report:
print "Classification report"
print metrics.classification_report(y,y_pred),"\n"

if show_confusion_matrix:
print "Confusion matrix"
print metrics.confusion_matrix(y,y_pred),"\n"

measure_performance(X_test,y_test,clf, show_classification_report=True, show_confusion_matrix=True)

Accuracy:0.834

Classification report
precision recall f1-score support

0 0.85 0.88 0.86 134
1 0.81 0.76 0.79 89

avg / total 0.83 0.83 0.83 223


Confusion matrix
[[118 16]
[ 21 68]]


 • 使用交叉验证来评估模型
In [8]:
from sklearn import cross_validation
scores1 = cross_validation.cross_val_score(clf, X, y, cv=10)
scores1
Out[8]:

array([ 0.82222222, 0.82222222, 0.7752809 , 0.87640449, 0.82022472,
0.76404494, 0.7752809 , 0.76404494, 0.83146067, 0.78409091])

第三步:决策树画图

 • 需要安装GraphViz’
In [9]:
import pydot,StringIO
dot_data = StringIO.StringIO()
In [14]:
tree.export_graphviz(clf, out_file=dot_data, feature_names=['age','sex','1st_class','2nd_class','3rd_class']) 
dot_data.getvalue()
pydot.graph_from_dot_data(dot_data.getvalue())
graph = pydot.graph_from_dot_data(dot_data.getvalue())
#graph.write_png('titanic.png')
#from IPython.core.display import Image
#Image(filename='titanic.png')

第四步:使用随机森林进行比较

In [11]:
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
clf2 = RandomForestClassifier(n_estimators=1000,random_state=33)
clf2 = clf2.fit(X_train,y_train)
scores2 = cross_validation.cross_val_score(clf2,X, y, cv=10)
clf2.feature_importances_
Out[11]:

array([ 0.05526809, 0.02266161, 0.08156048, 0.46552672, 0.37498309])

In [12]:
scores2.mean(), scores1.mean()
Out[12]:

(0.81262938372488946, 0.80352769265690616)

Materiały i ankieta z V-ego SERa

Wczoraj odbyło się piąte spotkanie z serii SER. Prezentacje obu prelegentów są dostępne na GitHubie https://github.com /pbiecek/SmarterPoland_blog /tree/master/SER/ SER_V, nagrania wideo zostaną udostępnione w późniejszym terminie. Zarówno dla uczestników, jak i dla nieobecnym mamy prośbę o wypełnienie krótkiej ankiety. Pomoże ona nam uczynić koeljne spotkania jeszcze lepszymi. Ankieta poniżej, jest również dostępna pod linkiem https://docs.google.com/ […]

Les notes du bac

Comment ont évolué, au cours des dernières années, les notes au bac ? Dans le cadre des discussions politiques autour des “bourses au mérite”, un examen de la dispersion de ces notes peut être révélateur. La MENESR-DEPP dispose d’une série, “Distribution des candidats présents au baccalauréat professionnel, technologique ou général selon la moyenne finale obtenue”, […]

Sur un thème proche (sélectionné par l’ordinateur) :

 1. Docimologie
 2. Prénoms et mentions au bac, édition 2012
 3. Dis-moi ton prénom…

Ostatni esej ze zbioru ,,Ujawniać! Odkrywać! Objaśniać” już w czwartek

Za dwa dni odkrywamy esej ,,Droga”, kończący serię esejów z książki ,,Ujawniać! Odkrywać! Objaśniać”. Ostatni rozdział jest poświęcony ścieżkom twórczym, które prowadzą do wizualizacji. Ścieżkach od pierwszego pomysłu, pierwszego szkicu do …… No właśnie, gdzie? Ta droga może być długa, przyjemna, może się nigdzie nie skończyć (chyba, że mamy narzucony deadline). Mnie osobiście w tej […]

PAZUR, SER i Charlie

,,R ratuje życie”, tym zdaniem zakończył się PAZUR, czyli Polski Akademicki Zlot Użytkowników R, który odbył się w Poznaniu w poprzednim tygodniu. Samo spotkanie, myślę, że było bardzo udane. Jestem pod wrażeniem prężności poznańskiego środowiska. Całkiem spora grupa osób, którym się chce i którzy mogą. Kilka referatów było bardzo interesujących i napiszę o nich więcej […]