kRenuli smo…

This post was kindly contributed by Sav taj R... - go there to comment and to read the full post.

Naša R zajednica je i zvanično počela sa radom u subotu, 19. februara, kada smo održali prvi sastanak. Iako je sastanku prisustvovalo samo četvoro ljudi, čini se da je to više nego dovoljno za početak. Poređenja radi, korisnička grupa u Sloveniji koja trenutno ima oko 60 članova i okuplja se dva puta mesečno, počela je samo sa 3 člana. Našu (za sad) skromnu grupu čine: Kristina Veljković cv