Author: Milan Kilibarda

Prostorni podaci u R-u

Prošle godine je održan kurs na Građevinskom fakultetu u Beogradu pod nazivom “Prostorne analize u opensource GIS okruženju”. Na kursu je pored standarnih GIS alata važnu ulugu uzeo i R, kao nestandardan GIS alat. R, međutim, ima sve više prosto…

Prostorni podaci u R-u

Prošle godine je održan kurs na Građevinskom fakultetu u Beogradu pod nazivom “Prostorne analize u opensource GIS okruženju”. Na kursu je pored standarnih GIS alata važnu ulugu uzeo i R, kao nestandardan GIS alat. R, međutim, ima sve više prostornih paketa koji obuhvataju širok spektar alata za prostornu analizu. Neki od paketa su vidljivi na stranici  CRAN Task View: Analysis of Spatial Data


Uvod u manipulaciju prostornim podacima u R jeziku dat je u prezentaciji, uz koju su dati i podaci i skript. 


Prezentacija obuhvata:

  •  Formati prostornih podataka, koordinatni referentni sistemi i transformacije. 

  •  Rad sa prostornim podacima u R okruženju.

  •  Plotovanje prostornih podataka i manipulacija sa raznim GIS formatima.

Materijal na engleskom jeziku za napredne korisnike, kreiran od strane vodećih R stručnjaka u ovoj  oblasti, dostupan je na stranici http://geostat-course.org/. Tu su dostupni materijali  sa poslednjih nekoliko kurseva (od 2008 godine) koji često ukljčuju i video materijale, prezentacije, skriptove i podatke.