Posts Tagged ‘ prostorni podaci ’

Prostorni podaci u R-u

November 1, 2012
By
Prostorni podaci u R-u

Prošle godine je održan kurs na Građevinskom fakultetu u Beogradu pod nazivom "Prostorne analize u opensource GIS okruženju". Na kursu je pored standarnih GIS alata važnu ulugu uzeo i R, kao nestandardan GIS alat. R, međutim, ima sve više prosto...

Read more »