Tag: srpski

plotGoogleMaps na Revolutions

Nakon tradicionalnog jutarnjeg pregledavanja RSS feed-ova, gde svakako spada i R-bloggers, naišao sam na temu u kojoj je reč o interaktivnom prikazu popularnih pesama u SAD-u (mada su dostupni podaci i za Evropu). Kako mi je ceo interfejs delovao pr…

R: instalacija jezika i paketa sa CRAN mreže

* {
text-align: justify;
}
pre{
font-style: monospace;
width: 500px;
overflow: auto;
}

Uvod
Pre nego što zasučemo rukave i upoznamo se sa naprednim funkcijama u R-u, neophodno je da objasnimo postupak instalacije samog programskog jezika, …

kRenuli smo…

Naša R zajednica je i zvanično počela sa radom u subotu, 19. februara, kada smo održali prvi sastanak. Iako je sastanku prisustvovalo samo četvoro ljudi, čini se da je to više nego dovoljno za početak. Poređenja radi, korisnička grupa u Slove…