Save more with e-cigarette starter kits

Did you know that with e-cigarette kits you will be able to save more compared to having to buy a packet of smokes daily? For those who are not familiar with e-cigarettes or electronic cigarettes, they are basically the same as that of your regular smo…

Kim są eksperci z Narodowego Centrum Nauki? Część 2

Dwa dni temu w tym wpisie opisałem zbiór danych który zebrałem by zobaczyć kim są eksperci oceniający wnioski w ramach konkursu NCN z roku 2011. Dzisiaj na wykresach pokażę liczby publikacji i liczby cytowań w podziale na dziedziny. Każdy z poniższych wykresów odpowiada jednej dziedzinie wymienionej w bazie danych Ludzie Nauki. Na wykresie przedstawiono charakterystyki ekspertów […]

음… 백수됐네요.

RUGK 활동을 너무 해서… 아니 부서가 폐지되는 바람에 백수되었습니다. 한 3~4개월 먹고 살거랑 의료보험 나온다니, Sabbath로 생각하고 좀 쉬다가 따뜻한 남쪽나라에 일자리 알아봐야겠네요…