Annotare gli oggetti in R

Gli oggetti di R di per sè non sono annotati, mentre spesso è utile avere delle informazioni accessorie, come ad esempio la provenienza o l’autore dei dati, caratteristiche e significato delle variabili e dei loro valori, problemi esistenti, av…

Kampania Wrześniowa

Przez wrzesień na blogu pojawi kilka wpisów w nowej formule, nazwijmy ją roboczo ,,wtorek bawi, czwartek uczy”. O co chodzi? Eksperymentalnie, przez wrzesień we wtorki będę pokazywał wyniki pewnych analiz, a w czwartki pokuszę się o techniczny komentarz jak ta ilustracja została wykonana i dlaczego użyłem akurat tych a nie innych technik. Postaram się by […]

笨办法学R编程(6)

有时候用R来解一些Project Euler的题目会非常简单,今天就来三题连解(6、7、8)。题目就不再这里复述了,可以查看官方网站。用到函数和表达式大部分在前面都已经熟悉过了,不过还是会接