灰色模型的R代码

最近帮朋友写了一个灰色模型GM(1,1)的R实现,参考网上现有的matlab代码,比较容易就可以弄出来。下面是具体过程,主函数是GM(),建立的模型是一个S3类,搭配两个自定义的泛型函数print和plot

Pięć rzeczy, których nie wiedzieliście o papieżach

Jakiś czas temu trafiłem na blog aktuariusza Arthura Charpentiera, który pokazywał jak w programie R pobrać bezpośrednio z Internetu informację o latach sprawowania urzędu przez papieży [blog tutaj]. A następnie badał jak długo papieże sprawowali swój urząd na przestrzeni ostatnich 2000 lat. Na wspomnianym blogu można np. zobaczyć czy czas sprawowania urzędu papieża zmienia się […]

数据挖掘的三行俳句

最近才看到Tom Khabaza写的一篇很有份量的文章,阐述了数据挖掘的九大法则,在最后他以俳句方式进行了总结,可谓是字字珠玑。原文很长,只将俳句和各法则的纲要翻译放在这里。First the bus…

Matematyka, PISA, zajęcia z modeli liniowych i mieszanych

Dziś mamy kolejny gościnny wpis. Tym razem poświęcony analizie danych PISA pod kątem cech korelujących z wynikami testu z matematyki. Dane PISA to źródło wielu ciekawych informacji, pracowaliśmy z nimi podczas poprzednich wakacji z wolontariuszami i będziemy jeszcze nie raz z nimi pracować. Zanim przejdę do gościnnego wpisu streszczę historię jego powstania. Wiem, że wśród […]