Conglomerados y Discriminante

Las técnicas para buscar casos parecidos de nuestra base de datos y agruparlos son conocidas como Análisis de Conglomerados. El Análisis Discriminante se usa para estimar parámetros que permiten identificar las características de grupos ya conocidos. Ambas técnicas son muy usadas, así como los Árboles de Decisión (Chi-squared Automatic Interaction Detector – CHAID). Las tres […]

Annotare gli oggetti in R

Gli oggetti di R di per sè non sono annotati, mentre spesso è utile avere delle informazioni accessorie, come ad esempio la provenienza o l’autore dei dati, caratteristiche e significato delle variabili e dei loro valori, problemi esistenti, av…

Kampania Wrześniowa

Przez wrzesień na blogu pojawi kilka wpisów w nowej formule, nazwijmy ją roboczo ,,wtorek bawi, czwartek uczy”. O co chodzi? Eksperymentalnie, przez wrzesień we wtorki będę pokazywał wyniki pewnych analiz, a w czwartki pokuszę się o techniczny komentarz jak ta ilustracja została wykonana i dlaczego użyłem akurat tych a nie innych technik. Postaram się by […]

笨办法学R编程(6)

有时候用R来解一些Project Euler的题目会非常简单,今天就来三题连解(6、7、8)。题目就不再这里复述了,可以查看官方网站。用到函数和表达式大部分在前面都已经熟悉过了,不过还是会接