Category: Polish

Ceteris Paribus v0.3 is on CRAN

Ceteris Paribus package is a part of DALEX family of model explainers. Version 0.3 just gets to CRAN. It’s equipped with new functions for very elastic visual exploration of black box models. Its grammar generalizes Partial Dependency Plots, Individual Conditional Expectations, Wangkardu Plots and gives a lot of flexibility in model comparisons, groups comparisons and … Czytaj dalej Ceteris Paribus v0.3 is on CRAN

Local Goodness-of-Fit Plots / Wangkardu Explanations – a new DALEX companion

The next DALEX workshop will take place in 4 days at UseR. In the meantime I am working on a new explainer for a single observation. Something like a diagnostic plot for a single observation. Something that extends Ceteris Paribus Plots. Something similar to Individual Conditional Expectation (ICE) Plots. An experimental version is implemented in ceterisParibus … Czytaj dalej Local Goodness-of-Fit Plots / Wangkardu Explanations – a new DALEX companion

modelDown: a website generator for your predictive models

I love the pkgdown package. With a single line of code you can create a complete website with examples, vignettes and documentation for your package. Brilliant! So what about a website generator for predictive models? Imagine that you can take a set of predictive models (generated with caret, mlr, glm, xgboost or randomForest, anything) and … Czytaj dalej modelDown: a website generator for your predictive models

Z pamiętnika nauczyciela akademickiego: Challenge-Based Learning

Challenge-Based Learning to technika uczenia przez zderzanie uczestników (studenci, uczniowie) ze współczesnym, ciekawym, rzeczywistym problemem do rozwiązania. Aby taki problem rozwiązać, uczestnicy muszą zrobić badania literaturowe, zrozumieć problem, zaprojektować rozwiązanie i to najlepiej działające. Ta technika jest coraz częściej stosowana w szkołach średnich i podstawowych otwartych na nowe formy nauczania. Rozmawiałem ostatnio z twórcą koderka … Czytaj dalej Z pamiętnika nauczyciela akademickiego: Challenge-Based Learning

Not only LIME

I’ve heard about a number of consulting companies, that decided to use simple linear model instead of a black box model with higher performance, because ,,client wants to understand factors that drive the prediction’’. And usually the discussion goes as following: ,,We have tried LIME for our black-box model, it is great, but it is … Czytaj dalej Not only LIME

Ceteris Paribus Plots – a new DALEX companion

If you like magical incantations in Data Science, please welcome the Ceteris Paribus Plots. Otherwise feel free to call them What-If Plots. Ceteris Paribus (latin for all else unchanged) Plots explain complex Machine Learning models around a single observation. They supplement tools like breakDown, Shapley values, LIME or LIVE. In addition to feature importance/feature attribution, … Czytaj dalej Ceteris Paribus Plots – a new DALEX companion

RODO + DALEX, kilka słów o moim referacie na DSS

W przyszły piątek (8 czerwca) na wydziale MiNI PW odbędzie się konferencja Data Science Summit. W sali 107 pomiędzy 10:50 a 11:20 ma miejsce mój referat Wyjaśnij! Jak budować wyjaśnialne modele ML / AI i jak to się ma do RODO?, na który serdecznie zapraszam. Planuję opowiedzieć o temacie, który wciąga mnie coraz bardziej, czyli … Czytaj dalej RODO + DALEX, kilka słów o moim referacie na DSS